X Vyplňte všetky polia.

Prihlásenie

Meno:
Heslo:

2% z dane 2012

Registrácia | Kontakt

Darovaním 2% vašich daní podporíte rozvoj projektu hovorme o tom, ako aj ďalších aktivít Slovenskej onko-psychologickej spoločnosti

Slovenská onko-psychologická spoločnosť, o.z.

www.sops.sk

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo:
Bohúňova 18
811 04 Bratislava
ICO/SID: 42181411
Číslo účtu: 1113916001/1111

Štatutárni zástupcovia:
Mgr. Mária Andrášiova, PhD.,
Ing. Zuzana Truplová

Žiadosť o 2 % z dane

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o 2 % z dane alebo jej časť a to na konkrétne projekty, ktoré Slovenská onko-psychologická spoločnosť realizuje pre onkologických pacientov a ich príbuzných a chce v nich pokračovať aj v roku 2015.

1. Psychologická podpora onkologických pacientov a osveta

Rakovina je stále veľkým tabu. A to nie len pre spoločnosť ale aj pre pacientov a ich blízkych. Spoločnosť o ich problémoch nechce počúvať - preto o nich pacienti a ich blízky radšej nehovoria . Jedným z cieľov SOPS je realizovať projekty, ktoré dokážu pacientom a ich blízkym dodať potrebnú podporu v čase, keď ju najviac potrebujú a spoločnosti otvoriť oči.

www.hovormeotom.sk

Videoportál rozhovorov s ľuďmi, ktorí prekonali rakovinu. O tom ako jej dokázali čeliť a ako ich choroba naučila lepšie žiť.

www.onkopacient.sk

Portál venovaný psychologickej podpore onkologických pacientov a ich rodín.

2. Interaktívne stretnutia onkologických pacientov a ich príbuzných

V rámci aktivít, ktoré súvisia s našim internetovým portálom www.onkopacient.sk, sme v roku 2010 spustili pilotný projekt skupinových stretnutí onkologických pacientov a ich blízkych pod vedením psychológa. Poskytuje priestor, v ktorom pacienti a rodinní príslušníci pacientov môžu otvoriť problémy, ktoré ich v súvislosti s prežívaním a zvládaním ochorenia a liečby trápia.

Ide o jediný projekt tohto typu na Slovensku, doposiaľ sme ho realizovali v rámci Bratislavy a stretol sa s veľkým záujmom zo strany a pacientov a rodín.

Keďže počet účastníkov v jednej skupine je limitovaný a záujem prejavili aj pacienti a rodinní príslušníci zo vzdialenejších miest Slovenska, od roku 2012 sme tento projekt rozšírili a otvorili skupinu vo Zvolene, o ďalšiu v roku 2014 prejavili záujem v Trnave. K tomu je potrebné aspoň minimálne honorovať prácu psychológov, ktorí stretnutia vedú a tiež a prenajať priestory v ktorých sa stretnutia konajú. Frekvencia stretnutí sa nám osvedčila na 4-6 týždňovej báze.

3. Psychologické poradenstvo a krátkodobá terapia pre onkologických pacientov v hmotnej núdzi

Mnohí onkologickí pacienti prežívajú v období, kedy sa dozvedia o svojej diagnóze, ako aj počas liečby či bezprostredne po nej, veľký psychický  stres, ktorý nie vždy dokážu zvládať vlastnými silami. Onkologické pracoviská poskytujú v oblasti psychologickej pomoci pacientom minimálne možnosti (napr. Národný onkologický ústav zamestnáva na 200 lôžok jedného psychológa), preto sú mnohí z nich nútení vyhľadať pomoc onkopsychológa mimo nemocnice. To však znamená, že ju musia hradiť z vlastného vrecka, čo je pre niektorých z nich finančne neúnosné (najmä počas liečby alebo ak sú po liečbe v dočasnej či trvalej invalidite). Preto sme vytvorili fond pre pacientov v hmotnej núdzi, vďaka ktorému by sme im po individuálnom zvážení mohli bezplatne poskytnúť 5-10 konzultácií v  psychologickej poradni.

4. Prevádzkovanie portálu www.onkopacient.sk

V roku 2009 sme spustili portál www.onkopacient.sk, ktorý je venovaný psychologickej podpore onkologických pacientov a ich rodín. V rámci svojich 3 hlavných sekcií - Pre pacientov, pre rodinných príslušníkov a aktuálne články sa dotýka mnohých psychologických aspektov súvisiacich s onkologickým ochorením.

V rámci online psychologickej poradne odpovedáme listy pacientov a ich príbuzných, ktorí si nemôžu dovoliť prísť na individuálnu konzultáciu – či už preto, lebo sú mimobratislavskí, alebo zo zdravotných dôvodov. Niektoré z listov a odpovedí na ne po odsúhlasení pisateľov na našej stránke zverejňujeme – slúžia ako pomoc pre ďalších, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii.

Na stránke funguje chat, ktorý pacienti denne využívajú. Keďže mnohí z nich nie sú počas liečby schopní alebo kvôli zníženej imunite nemôžu ísť medzi priateľov a sú odkázaní na domáce aktivity, je chat pre nich možnosťou ako neostať v izolácii a nájsť ľudí, ktorí rozumejú ich problémom a dokážu ich podporiť.

Po piatich rokoch má stránka vysokú návštevnosť a pomohla už mnohým pacientom a ich blízkym.

O Slovenskej onko-psychologickej spoločnosti.

Slovenská psycho-onkologická spoločnosť bola založená v júni 2010, s cieľom zastrešiť všetky psychologické aktivity zamerané na pomoc pacientom s onkologickým ochorením a ich príbuzným. Množstvo projektov a aktivít, ktoré sa stretávajú s veľmi pozitívnymi ohlasmi zo strany tých, pre ktorých je určená, však už realizuje od roku 2009. Tiež sa zameriava na vzdelávanie onkológov a stredného zdravotného personálu v oblasti komunikácie s pacientom a jeho príbuznými, nakoľko ich kvalita výrazne ovplyvňuje pacientovo prežívanie ochorenia a zvládanie liečby.

www.onkopacient.sk, www.sops.sk

S úctou
Mgr. Mária Andrášiová, PhD.
prezidentka SOPS

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!