Pre pacientov

Kontakt

Diagnóza: Rakovina

Rakovina a jej liečba mení človeku život v mnohých ohľadoch. Zrazu je veľa vecí inak... Inak ako „predtým“, keď plynul normálny život s jeho každodennými radosťami a starosťami. Choroba a náročná liečba menia životné priority, hodnoty, ale aj každodenné fungovanie. Cesta, ktorú musíte prejsť od momentu oznámenia diagnózy až k ukončeniu liečby a návratu do „normálneho“ života je náročná a nie vždy priamočiara. Každé obdobie má svoje špecifiká, úskalia a prináša rôzne pocity, myšlienky, emócie. To, ako sa počas týchto týždňov a mesiacov cítite, sa mení a vyvíja – v závislosti od typu a náročnosti liečby, ktorú dostávate, jej úspešnosti, vašich telesných dispozícií, povahových charakteristík, temperamentu, emočnej výbavy, výchovy v detstve, zvnútornených postojov, viery, predchádzajúcich tráum a spôsobov ich zvládania a v neposlednom rade od kvality vášho sociálneho zázemia a vzťahu s ošetrujúcim lekárom.

Je niekoľko dôvodov, prečo je dôležité, aby ste porozumeli tomu, čo sa počas ochorenia a liečby deje vo vašom prežívaní:

  • Ak spoznáte svoje „slabé miesta“ a svoje kvality, môžete sa zamerať na to, čo pracuje vo váš prospech a to potom posilňovať. Neexistuje jeden správny a univerzálny spôsob ako náročné situácie zvládať. Každý si musí nájsť svoju cestu, ktorá je v súlade s jeho osobnosťou a životnou situáciou.
  • Zistíte, že to, čo prežívate a čo sa vám možno niekedy zdá „nenormálne“, prežívajú mnohí ďalší pacienti, ktorých postihla rakovina.
  • Ak porozumiete vlastným pocitom, myšlienkam a emóciám dokážete ich lepšie sprostredkovať svojim najbližším a tiež pochopiť ich prežívanie. Spolu potom ľahšie nájdete spôsob, ako toto náročné obdobie zvládnuť.

Postupne spolu prejdeme obdobiami od zistenia diagnózy cez liečbu ochorenia až po „návrat do života“ a podrobnejšie sa budeme venovať najčastejším problémom, ktoré pacienti riešia a psychickým reakciám či ťažkostiam, ktoré môžu prežívať. Predtým však ponúkame niekoľko odporúčaní, ktoré môžete využiť v každom z období, ktorým budete prechádzať.

  • Buďte informovaní o svojom ochorení a liečbe, ale využívajte len kvalitné zdroje informácií

Výskumy v zahraničí ukázali, že pacienti, ktorí majú primerané vedomosti o svojom ochorení, vyšetreniach a liečebných postupoch, podliehajú menšiemu stresu. Dostatok informácií je tiež prvým predpokladom na to, aby ste mohli byť v liečbe aktívni. Objektívne informácie o vašom ochorení vám pomôžu čeliť rôznym fámam a mýtom založeným na polopravdách, ktorým sa počas liečby pravdepodobne nevyhnete a môžu vás zbytočne znepokojovať.

Upozornenie: Napriek tomu, že sa toto odporúčanie osvedčuje u väčšiny pacientov, ak máte pocit, že vás informácie o chorobe stresujú a sťažujú vám jej prežívanie, rešpektujte svoje pocity a riaďte sa nimi.

  • Buďte v komunikácii s vašim lekárom jeho partnerom, nie pasívnym objektom

Ak budete informovaní o vašej chorobe a aktívni v spolupráci s vašim lekárom, nebudete sa v tom, čo sa s vašim telom deje a čo vás čaká, cítiť takí stratení s pocitom, že všetko ide mimo vás a nemôžete do toho nijako vstúpiť, ani to ovplyvniť. Ak budete pripravení na dialóg s lekárom, skvalitní to váš vzťah a spoluprácu a posilní váš pocit, že pre svoje vyliečenie môžete aj vy niečo urobiť.

  • Snažte sa myslieť pozitívne, ale nestresujte sa, ak sa vám to nedarí

Je dobré, ak sa neutápate v katastrofických scenároch, pomôže vám to lepšie zvládať ochorenie a liečbu. Nie každý však je „rodený optimista“ a táto povahová charakteristika nie je k dispozícii „na počkanie“. Ak sa vám darí byť aspoň z časti pozitívny, aj to je dobré, pretože pozitívne myslenie vám môže uľahčiť zvládanie ochorenia a liečby. Ak ale prídu dni, či obdobie kedy sa vám to nebude dariť vôbec, hlavne sa tým nestresujte a vydržte kým vám nebude lepšie.

  • Zamerajte sa na najbližší krok

Pokúste sa svoje myšlienky zameriavať na bezprostredné dianie, na to, čo potrebujete zvládnuť „tu a teraz“. Nemyslite na to, čo všetko vás ešte do konca liečby čaká, rátajte čo už je za vami. Silu vám dá aj to, ak budete vidieť pred sebou niečo pekné, niečo, na čo sa tešíte.

  • Naučte sa požiadať o podporu a pomoc. To, že ju potrebujete neznamená, že ste menejcenní alebo nepotrební

Vedieť požiadať pomoc je prejavom vašej osobnostnej zrelosti, nie slabosti. Ak budete hovoriť so svojimi blízkymi o tom čo potrebujete, uľahčíte tým situáciu im aj sebe. Ak máte pocit, že potrebujete odbornú pomoc, teda psychológa alebo psychiatra, zbavte sa predsudkov a vyhľadajte ju. Obráťte sa na svojho lekára, určite vám odporučí vhodné špecializované ambulancie vo vašom okolí.

  • Inšpirujte sa tými, ktorí ochorenie zvládli

V súčasnosti už funguje množstvo pacientskych skupín a internetových stránok. Byť v kontakte s tými, ktorí tiež s chorobou bojujú, alebo už ochorenie zvládli, zníži váš pocit vydelenia zo spoločnosti zdravých a môže byť pre vás zdrojom inšpirácie a podpory.

  • Myslite na to, že najlepším riešením je vždy prevencia

Prevencia je najúčinnejším a najjednoduchším spôsobom ako predchádzať vyčerpaniu, chorobe a ďalším neduhom, psychické ťažkosti nevynímajúc. Snažte sa počas choroby a liečby udržiavať také vzťahy a činnosti, ktoré vám pomôžu udržať sa v psychickej pohode. Ak sa objavia psychické ťažkosti, venujte im pozornosť, nebagatelizujte ich, ani sa netvárte že neexistujú. Čím skôr ich začnete riešiť, tým ľahšie to pôjde.

Neexistuje jeden správny prístup, či jednoduchý „recept“ na to, ako sa popasovať s ochorením a zvládnuť liečbu. Sú univerzálne pomôcky, ktoré vám to môžu uľahčiť. Ale svoju cestu chorobou si musí nájsť každý chorý sám.

Riaďte sa podľa toho, čo vám prospieva a čo vám naopak škodí. Robte to, v čom sa cítite dobre. Ak potrebujete o vašej chorobe hovoriť, byť medzi ľuďmi, robte to. Ak ste introvert a uprednostňujete skôr samotu, môže vám byť blízka relaxácia, meditácia, počúvanie hudby či pozorovanie prírody. Každý máme svoj vlastný, jedinečný spôsob zvládania záťažových situácií - dôverujte mu.

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!