Pre pacientov

Kontakt

Psychické ťažkosti spojené s ochorením a liečbou

Zopakujme, že to, ako po psychickej stránke zvládate ochorenie a liečbu, nezávisí len od vašej vôle a chcenia, hoci aj tie sú veľmi dôležité. Každý z nás prináša do vyrovnávania sa so záťažovou situáciou svoju vlastnú individualitu: povahu, temperament, typické mechanizmy zvládania záťažových situácií, vieru, hodnotovú hierarchiu, presvedčenia, atď. A každý hľadá vlastný spôsob, ako sa s ňou vyrovnať. Obavy, strach, úzkosť, smútok, hnev a iné znepokojujúce pocity a emócie sú v takej psychicky náročnej situácii, akou je diagnostikovanie a liečba život ohrozujúceho ochorenia, normálne a zrozumiteľné. Objavia sa u väčšiny pacientov a zväčša po čase spontánne odoznejú. Nemajte teda obavy, že ak sa u vás objavili emócie, ktoré nemáte celkom pod kontrolou, alebo myšlienky, ktoré vás prenasledujú a nedajú vám spávať, niečo nie je s vami v poriadku. Je však dôležité, aby ste vedeli odhadnúť, kedy ste nepríjemnými myšlienkami alebo pocitmi úzkosti zaplavení do takej miery, že vám znemožňujú každodenné fungovanie a znižujú kvalitu života. Ak je vaša psychika oslabená stratou blízkej osoby, inou, pre vás traumatizujúcou udalosťou, alebo ak ste trpeli psychickými problémami v minulosti, vzrastá riziko vašej psychickej dekompenzácie počas ochorenia a liečby. Preto venujte tomu, ako sa cítite, zvýšenú pozornosť a v prípade, že sa objavia hoci len drobné psychické ťažkost,i vyhľadajte odbornú pomoc. Každý symptóm či ochorenie sa lieči ľahšie, kým neprepukne v celej sile – to platí aj o psychických ťažkostiach.

Je dôležité aby ste vedeli, že vaše psychické ťažkosti sa môžu prejaviť aj nepriamo. Teda nie cez emócie, myšlienky alebo zmeny v správaní, ale prostredníctvom telesných symptómov. Váš lekár by mal vedieť rozlíšiť pôvod vašich ťažkostí a odporučiť adekvátnu liečbu. Dobrá správa je, že väčšina psychických ťažkostí, ktoré sa počas ochorenia môžu objaviť, je liečiteľná. Menej potešujúce sú však výsledky výskumov v tejto oblasti: hoci 20-40% onkologických pacientov trpí vážnejšími psychickými ťažkosťami, často ostávajú nediagnostikované a neliečené.

Prečo sa pacienti trápia so svojimi psychickými problémami sami a nevyhľadajú odbornú pomoc?

  • Niektorí pacienti svoj stav vnímajú ako vlastné zlyhanie a hanbia sa zaň.
  • Iní sa obávajú, že by si ich okolie v prípade, že by vyhľadali pomoc psychológa alebo psychiatra mohlo myslieť, že sú duševne chorí.
  • Niektoré prejavy psychických ťažkostí sú nesprávne interpretované ako sprievodné prejavy liečby, či nevyhnutná súčasť prežívania ochorenia.
  • Niektorí lekári majú tendenciu bagatelizovať psychické ťažkosti pacienta a presviedčajú ho, že sú neopodstatnené a ak to zvládli iní, zvládne to aj on.
  • Niekedy sa psychické ťažkosti prejavujú prostredníctvom telesných symptómov a lekár lieči dôsledok, nie príčinu.

Upozornenie: V niektorých prípadoch môžu byť psychické symptómy dôsledkom vedľajších účinkov onkologickej liečby. Dr. J. Holladová upozorňuje, že niektoré typy liečby – napr. kortikosteroidy, interferón a iné, môžu mať vedľajšie účinky prejavujúce sa náhlou a radikálnou zmenou v nálade, mentálnych funkciách a v správaní. Ich charakter a intenzita môžu byť veľmi nepríjemné a obťažujúce. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že takéto zmeny nálad sú biochemickou reakciou mozgu na podaný liek. Nie sú teda vašou vinou alebo zlyhaním, nezakrývajte ich a informujte o nich svojho ošetrujúceho lekára. Buď vám nasadí potrebnú psychofarmakologickú liečbu, alebo v nevyhnutnom prípade zmení vašu onkologickú liečbu.

Adaptácia na liečbu je proces, nie nemenný stav. Vaše psychické rozpoloženie sa počas liečby bude meniť, nálady striedať. Sú horšie obdobia, kedy možno máte chuť všetko vzdať, ale o nejaký čas zasa vyjde slnko. Vo chvíľach keď vám je najťažšie, si pripomínajte, že ani tie najhoršie pocity a stavy nie sú večné. Ak však trpíte vážnejšími psychickými ťažkosťami, je zbytočné sily, ktoré potrebujete na zvládnutie onkologickej liečby, vyčerpávať na znášanie utrpenia, ak existujú spôsoby, ktorými je možné vám ho zmierniť. Závažným argumentom v prospech vyhľadania odbornej pomoci je aj to, že ak sa psychické ťažkosti fixujú a „nabaľujú“, ich odstránenie môže byť v budúcnosti náročnejšie a zdĺhavejšie.

Pamätajte si: psychické ťažkosti počas liečby prežíva približne tretina onkologických pacientov a nie sú prejavom duševného ochorenia, ani vášho zlyhania. Pri včasnej diagnostike a správne zvolenej terapii je možné ich odstrániť, alebo minimálnaspoň zmierniť, čo vám umožní lepšie zvládnuť ochorenie a liečbu.

Je úžasné, ak sa po psychickej stránke dokážete vyrovnať so svojim ochorením vlastnými silami. Ale nie je o nič menej obdivuhodné, ak dokážete rozpoznať a akceptovať svoje hranice, ak si dokážete pripustiť, že to, čím prechádzate, je pre vás nezvládnuteľné a potrebujete pomoc zvonka. Nie je to prejav slabosti. Je to prejav schopnosti sebareflexie, teda vnímania vlastných pocitov a emócií, čo vám umožní pomôcť si spôsobom, ktorý je pre vaše potreby adekvátny.

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!