Pre pacientov

Kontakt

Smútok a depresia

Smútok sa rovnako ako úzkosť môže prejaviť vo vašich myšlienkach, pocitoch a tele. Je prirodzenou reakciou na skutočnosť, že vaše zdravie je vážne narušené a existencia ohrozená. S chorobou súvisí aj zhoršenie kvality života, úbytok rôznych schopností a kompetencií a zmeny životných úloh – muž, živiteľ rodiny, sa stáva závislým od pomoci okolia, žena - matka sa počas liečby nedokáže postarať o dieťa a chod domácnosti; a je mnoho ďalších zmien, obmedzení a strát, ktorým ako pacient musíte čeliť. Smútenie je jednou z fáz procesu ich spracovávania.

Dovoliť si smútiť je cesta k úľave. Ale nezostávajte v smútku ponorení stále. Snažte sa niečím zamestnať, rozptýliť, ísť medzi priateľov. Nelipnite na tom čo bolo a čo ste stratili, váš život vám dáva stále šancu zažívať aj príjemné okamihy, treba po nich siahnuť.

Smútok však môže prerásť do závažnejšej poruchy a tou je depresia. Aký je rozdiel medzi smutnou náladou a depresiou? Smútok je emócia, ktorá má svoju intenzitu a dĺžku trvania. Postupom času doznieva a jeho intenzita poľavuje. Depresianie je nálada, ale dlhodobý stav. Má negatívny vplyv na telo a myseľ, na celkové emočné rozpoloženie,na prežívanie, aj na správanie. Ak trpíte depresiou, vaše pocity a myšlienky sú len veľmi ťažko a krátkodobo odkloniteľné a ovplyvniteľné vašou vôľou.

depresii uvažujte, ak:

 • trpíte pretrvávajúcou smutnou alebo úzkostnou náladou, pocitmi beznádeje a bezmocnosti;
 • ste dlhodobo stratili záujem o aktivity, ktoré ste mali radi, ako aj o spoločnosť;
 • trpíte veľkou únavou, zhoršením koncentrácie a pamäti;
 • trpíte nespavosťou alebo vás dlhodobo obťažujú desivé a nepríjemné sny a prebúdzate sa unavení;
 • trpíte zmenami chuti do jedla, dýchacími alebo srdcovými ťažkosťami;
 • ste psychicky natoľko vyčerpaní, že máte problém so základnou starostlivosťou o seba - s umývaním, obliekaním, jedením;
 • premýšľate, že najlepším riešením by bolo odísť z tohto sveta;
 • hľadáte úľavu v alkohole alebo iných drogách.

Ak trpíte niektorými z týchto symptómov a nepomáha ani podpora okolia, vyhľadajte odbornú pomoc čo najskôr. Depresiu je potrebné odborne liečiť, nie utápať sa v nej a dúfať, že „prejde sama“! Včasná diagnostika a správna liečba vám môže výrazne uľaviť vo vašich ťažkostiach. Naopak, neliečená depresia môže zvládanie choroby a priebeh liečby komplikovať. Už tým, že dokážete ohraničiť dĺžku a hĺbku svojej depresie a nenecháte ju v sebe rásť, výrazne pomôžete pri jej liečbe.

Čo môžete urobiť sami pre seba ako prevenciu pred depresiou:

 • Venujte svojmu prežívaniu pozornosť, nezakrývajte a nezľahčujte psychické ťažkosti, ktoré máte.
 • Snažte sa na ne reagovať hneď, ako sa objavia, nedovoľte im rozvinúť sa.
 • Hľadajte spôsoby, ktoré vám pomôžu odpútať sa od myšlienok a zmeniť náladu.
 • Plánujte si program dňa, či týždňa, veci, na ktoré sa tešíte.
 • Snažte sa mať potrebné informácie o svojej chorobe a liečbe. Diskutujte s lekárom. Povedzte mu o svojom psychickom stave.
Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!