Čo je psychoonkológia

Kontakt

Psychoonkológia je nová klinická medziodborová disciplína, ktorá sa zaoberá súvislosťami medzi psychikou a onkologickým ochorením - reakciami pacienta na ochorenie, hľadaním vhodných spôsobov a stratégií zvládania záťažových situácií a pod. Zameriava sa i na skúmanie vzťahov  medzi psychosociálnymi faktormi a vznikom a progresom onkologického ochorenia a skúma tiež možnosti rôznych psychologických zásahov pri vyrovnávaní sa so stresom, ktorý choroba a liečba pacientovi prináša.

Onkologické ochorenie zasahuje pacienta celého. Nepostihuje len jeho telesné zdravie ale aj duševnú a sociálnu oblasť jeho života. Preto by sa komplexná onkologická liečba mala zameriavať na pacienta ako celok.

Práve s týmto cieľom položila doktorka Jimmie Hollandová, ktorá v 80.rokoch minulého storočia položila základy psychoonkológie. Vo väčšine vyspelých krajín na svete sa psychoonkológia stala súčasťou onkologickej liečby. Jej cieľom je poskytnúť pacientovi komplexnú terapiu, teda v liečbe onkologického ochorenia venovať sa aj zmierneniu, prípadne odstráneniu, emočných symptómov ktoré ju sprevádzajú, a dosiahnuť tak zlepšenie kvality pacientovho života. Napriek tomuto trendu vo svete, tieto myšlienky prenikajú na Slovensko len veľmi pozvoľne a v praxi sa zatiaľ uplatňujú nedostatočne. Je nutné konštatovať, že psychologická starostlivosť o onkologického pacienta je ešte stále považovaná za akýsi „nadštandard“ a nie za samozrejmú súčasť liečby. Veď napríklad v Národnom onkologickom ústave BA - kapacita približne 220 lôžok - pracuje jediný psychológ, v OÚ sv. Alžbety nepracuje psychológ žiaden a podobne je to aj na ďalších onkologických pracoviskách na Slovensku. A nie je to tým, že by naši pacienti boli iní ako inde vo svete, teda že by nemali žiadne psychické ťažkosti, alebo nepotrebovali pomoc pri zvládaní ochorenia a liečby. Jednoducho, tieto služby u nás nie sú k dispozícii.

Na onkologických pracoviskách si lekári v rámci starostlivosti o pacienta musia vystačiť s vlastnými odbornými znalosťami a z časti, v rámci svojich časových a kompetenčných schopností, psychologickú starostlivosť o pacienta suplujú. Pacienti si zase zvykli príliš nehovoriť o svojich psychických problémoch. Vďaka tomu je dopyt v tejto oblasti minimálny. A keďže nie je dopyt, nenapreduje ani vzdelávanie psychoonkológov, a tak v súčasnosti máme len veľmi málo odborníkov, ktorí by dokázali poskytovať tento typ starostlivosti o pacienta na potrebnej profesionálnej úrovni. Tak vzniká bludný kruh a ten, kto na to dopláca, je samotný pacient. Ten musí zvládnuť psychické ťažkosti spojené s ochorením sám, v lepšom prípade s podporou rodiny.

Stránka www.onkopacient.sk vznikla so zámerom aspoň z časti tento nedostatok zmierniť a poskytnúť pacientom a ich rodinám informácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa v ich náročnom životnom období.

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!