Pre pacientov

Kontakt

Kedy potrebujete odbornú pomoc

Ako sme už spomenuli, strach, úzkosť, smútok, hnev a mnohé ďalšie pocity a emócie sú normálnou reakciou na ohrozenie života chorobou. Nie sú známkou duševnej poruchy, psychickej slabosti, či vášho zlyhania.

Škála reakcií na realitu ochorenia je široká. To, čo sa zdá byť pre niekoho normálne, je pre iného už za touto hranicou. Možno patríte k ľuďom, ktorí sa dokážu vyrovnať s ochorením a so všetkým, čo prinieslo do života, vlastnými silami, a s podporou rodiny a priateľov. A možno patríte k tým, ktorých napriek vlastnému úsiliu a podpore najbližších, prepadajú pochmúrne nálady a zaplavujú emócie, s ktorými si neviete dať rady.

Ste obdivuhodní, ak dokážete svoje psychické ťažkosti súvisiace s ochorením a liečbou zvládnuť sám. Ale ste rovnako skvelí ak dokážete rozpoznať, že máte problém, ktorý je nad vaše sily a požiadať o pomoc. Nie je tu dôležitý spôsob, akým sa o seba postaráte - či to urobíte vy sami, alebo si prizvete niekoho na pomoc. Dôležité je, že hľadáte spôsob, ako si pomôcť a že dokážete rozpoznať svoje limity.

Ktoré prejavy v prežívaní a správaní vám naznačia, že potrebujete odbornú pomoc?
 • Ak vám vnímanie a prežívanie skutočnosti ochorenia spôsobuje viac psychického utrpenia ako samotné ochorenie;
 • Ak vaše správanie prestáva slúžiť v prospech vás a vášho okolia a stáva sa sebapoškodzujúcim;
 • Ak trpíte rôznymi obťažujúcimi psychickými symptómami, ktoré znižujú kvalitu vášho života a zhoršujú zvládanie liečby;
 • Ak vaše psychické ťažkosti zhoršujú schopnosť spolupráce pri liečbe;
 • Ak vaše pocity a emocionálne reakcie narušujú vaše každodenné fungovanie alebo spôsobujú, že sa celkom vzdáte svojich obvyklých zdrojov radosti a potešenia;
 • Ak vaša rodina alebo priatelia vnímajú vaše správanie dlhodobo ako zmenené a problémové. Niekedy totiž nie je človek sám schopný alebo ochotný si pripustiť, že situáciu nezvláda.

Aký je rozdiel medzi liečbou u psychiatra a u psychológa?

Psychiater sa zaoberá psychickými ťažkosťami, ktorých charakter alebo intenzita vyžadujú psychofarmakologickú liečbu. Bude s vami hovoriť o symptómoch, ktorými trpíte, stanoví diagnózu a naordinuje vhodný liek. Ak sa však s ochorením nedokážete vyrovnať, ak vo vás otvára témy, ktoré vás ohrozujú alebo vyvolávajú smútok, psychofarmaká síce vašu psychiku spevnia, ale problém vo svojej podstate nevyriešia. Práve v tom vám môžu pomôcť konzultácie u psychológa. Psychológ vás podporuje, sprevádza a ponúka spôsoby, ktorými môžete na svojich problémoch pracovať. Psychoterapiu môžete využívať samostatne, pokiaľ máte počas liečby sily a možnosť na sebe pracovať a ak rozsah vašich psychických ťažkostí nie je taký veľký, aby nevyhnutne vyžadoval psychofarmakologickú liečbu. A môžete ju využívať aj v kombinácii s psychiatrickou liečbou.

Čo všetko vám môžu sedenia u psychológa poskytnúť?

 • Podporu a priestor na uvoľnenie emócií, ktoré vás obťažujú a bolia, pred ktorými buď unikáte, lebo neviete, čo s nimi, alebo ich potláčate, aby ste ochránili vašich blízkych.
 • Schopnosť lepšie porozumieť svojim pocitom, potrebám a strachom. Môžete otvoriť akékoľvek témy, ktoré choroba do vášho života priniesla a neviete si s nimi rady.
 • Hľadanie efektívnych spôsobov riešenia problémov, ktorým čelíte.
 • Techniky, ktoré vám pomôžu zvládať úzkosť, depresiu, či symptómy ako bolesť, zvracanie a ďalšie.

Napriek nespochybniteľným profitom, ktoré môže psychoterapia pacientom priniesť, je ešte stále veľa tých, ktorí majú tendenciu svoje psychické ťažkosti skrývať alebo bagatelizovať a odbornú pomoc odmietať. Prečo je to tak?

 • Niektorí pacienti vnímajú psychické ťažkosti ako svoje zlyhanie a konzultácie u psychológa či psychiatra ako ďalšiu stigmatizáciu v očiach spoločnosti.
 • Pacient vníma ako pôvod svojich psychických ťažkostí rakovinu, preto považuje za zbytočné hľadať pomoc u psychológa, ktorý jeho ochorenie nevylieči.
 • Niektorí pacienti sa cítia so svojou chorobou vydelení od zdravých ľudí a majú pocit, že im nemôže pomôcť niekto, kto nezažil, čo je rakovina.

Je pravda, že psychológ neodstráni váš primárny problém, teda nezbaví vás rakoviny. Avšak nie problém sám, ale vaša reakcia naň je rozhodujúca. Podstata psychologickej pomoci spočíva v tom, že nájdete spôsob, ako ochorenie prijať, naučiť sa s ním žiť a ako zvládnuť liečbu a jej dôsledky.Ak psychológ disponuje dostatkom empatie, je schopný vás vypočuť a podporiť, ak ovláda techniky pomáhajúce pri zvládaní problému, ktorý vás sužuje, môže byť pre vás spolupráca s ním prínosom.

Na záver jedno malé upozornenie: Tak, ako vám môže „nesadnúť“ lekár, môže vám nevyhovovať psychológ alebo psychiater, ku ktorému sa dostanete do starostlivosti. Takáto skúsenosť však neznamená, že tento druh pomoci nie je pre vás. Znamená to len toľko, že máte hľadať takého odborníka, ktorý bude vyhovovať vašej osobnosti a potrebám.

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!