Pre pacientov

Kontakt

Techniky a cvičenia na zvládanie záťažový situácií

Na našom portáli vám budeme prinášať rôzne techniky a cvičenia, ktoré vám môžu pomôcť zvládať liečbu a život s ochorením. Vyskúšajte ich a začnite systematicky pracovať s tými, ktoré vám „sadnú“ najlepšie. Držte sa pritom múdrosti, že „menej je niekedy viac“. Teda nerobte všetko naraz a nechcite ihneď výsledky. Väčšina týchto metód je nácvikových, preto je pri nich dôležitá postupnosť a pravidelnosť. Aj výsledky sa dostavia postupne.

Svalová relaxácia
Nová technika pre lepšie zvládanie ochorenia - metóda stanovenia si malých cieľov
Kognitívno - behaviorálna terapia
Ako zmierniť úzkosť a stres pomocou vizualizácie a zmenou vlastnej predstavivosti?
Relaxácia a čas pre seba
Technika na odbúranie stresu a úzkosti zlepšením vlastnej asertivity
Techniky zvládania úzkosti, strachu a paniky
Čo znamená 'zvládanie choroby vlastnou snahou' a ako ho docieliť
Chyby/zlozvyky v našom myslení a ako sa im vyhnúť (cvičenie)
Ako nájsť v sebe motiváciu? Technika vytvorenia si svojho cieľa. (cvičenie)
Čo nám môže brániť v tom, aby sme sa zúčastnili podpornej skupiny pre pacientov a rodinu?
Ako na sebe pracovať a učiť sa tak, aby to bolo efektívne?
Prečo a ako sa zamerať na to, čo nám funguje
Škála „toho čo funguje“ a jej užitočnosť pri zvládaní ochorenia a liečby
Ako zvládnuť návrat do práce, prípadne ako spracovať rozhodnutie, že prácu zmeníte alebo sa do nej vôbec nevrátite
Byť aktívnym...čo to znamená?

UPOZORNENIE !

Tieto aktivity nemajú byť v žiadnom prípade náhradou klasickej liečby. Avšak to, čo pre svoje vyzdravenie môžete urobiť vy sami, je snažiť sa, čo najlepšie zvládať liečbu a udržať si maximálnu možnú kvalitu života s chorobou. A v tomto vás chceme podporiť. Ak by ste pre seba niečo urobiť chceli, ale neviete v sebe na to nájsť energiu, vyhľadajte pomoc psychológa.

Čokoľvek, čo počas choroby pre seba urobíte, sa ráta. A ráta sa aj každý pokus. Nechajte sa inšpirovať všetkým, ale nenechajte sa deptať tým, ak nezapadáte svojim prežívaním ochorenia či postojmi do toho, čo tá alebo iná kniha považuje za nevyhnutné pre vyliečenie. Dôležité je aby ste sa počas liečby nezvyšovali mieru stresu ktorej ste vystavení a robili to v čom sa cítite najlepšie, nie aby ste napĺňali nejaký „ideál“ pacienta vyrovnávajúceho sa s rakovinou. Akceptácia, prijatie seba samého aj so svojimi slabosťami, úcta a láska k sebe, sú dôležité atribúty k tomu aby ste mohli žiť v harmónii so sebou samým. Nezabúdajte na ne.

Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!