Pre rodinných príslušníkov

Kontakt

Ako byť oporou chorému

Onkologické ochorenie nezasahuje len pacienta, ale aj celú jeho rodinu - jednak po emočnej stránke, ale aj jej spôsobu fungovania. Choroba narúša zabehnutý model chodu rodiny a je potrebné vytvoriť nový: prerozdeliť úlohy a povinnosti, častokrát aj za pomoci širšej rodiny.

Keďže ide o náročné obdobie v rodinnom živote, zväčša sa prejavia silné, alebo odhalia slabé miesta v súdržnosti rodiny. Mnohí pacienti si práve počas choroby silne uvedomia, koľko lásky a starostlivosti im ich najbližší venujú. Sú však aj takí, ktorí prežívajú práve opačnú skúsenosť, čo je v dobe, kedy chorý musí zvládať svoje ochorenie a liečbu, veľmi ťažké uniesť.

Aj výsledky viacerých výskumov potvrdzujú, že pacientom s dobrým rodinným zázemím a kvalitnými vzťahmi sa z dlhodobého hľadiska darí lepšie, majú vyššiu kvalitu života, ľahšie zvládajú ochorenie a liečbu, sú menej úzkostní a depresívni. A naopak, pacienti, ktorým chýbajú vzťahy s blízkymi a ich podpora, ťažšie v sebe nachádzajú motiváciu a silu vzdorovať chorobe a liečbe.

To, ako dokážete ako rodina počas choroby jedného z členov fungovať, závisí vo veľkej miere od toho, aká bola kvalita vašich vzťahov pred ochorením, aké máte zaužívané spôsoby zvládania záťažových situácií, aká otvorená je komunikácia medzi vami, ako je to s prejavovaním emócií, citov, atď.

Treba si uvedomiť, že hoci rodina funguje ako celok, je zložená z jednotlivcov a každý z nich má svoj vlastný spôsob zvládania záťažových situácií. Počas ochorenia jedného z nich prechádzajú všetci členovia rodiny rôznymi fázami vyrovnávania sa s touto skutočnosťou, rôznymi pocitmi a emóciami, každý vlastným spôsobom a tempom. Ak sú tieto spôsoby prežívania veľmi rozdielne, môže to narúšať stabilitu a harmóniu rodiny. Dôležité je naučiť tieto vzájomné rozdielnosti prijať a rešpektovať.

Ako napomôcť fungovaniu rodiny počas choroby jedného z jej členov

  • Základom je dobrá komunikácia.Hľadajte efektívny spôsob, ako sa vzájomne podporiť a zvládnuť novú životnú situáciu. Nezostávajte v nej každý sám.
  • Ak chcete vedieť, ako sa chorý cíti, čo prežíva, čo by potreboval, pýtajte sa, nepredpokladajte. Ak je pre vás dôležité, aby chorý vedel, ako sa cítite vy, povedzte mu to.
  • Snažte sa ďalej fungovať ako rodina, dbajte na to, aby chorý člen rodiny nezostával „mimo“. Umožnite mu, aby si on sám reguloval koľko rodinného ruchu unesie a kedy už potrebuje pokoj a oddych.
  • Snažte sa udržiavať spoločné činnosti a rituály, ktoré dávajú rodine skutočnú dušu a zapájajte do nich podľa možností aj chorého člena rodiny.
  • Hovorte aj o príjemných veciach. Ak je niekto chorý, to neznamená, že je zakázaná veselá nálada a humor. Tie naopak, môžu celej rodine veľmi prospieť.
  • Pokiaľ to nie je nevyhnutné, neriešte vážne vzťahové problémy a nerobte závažné rozhodnutia v tomto období.
  • Ak potrebujete pomoc od širšej rodiny alebo priateľov, požiadajte o ňu. Určite bude príležitosť, keď ju budete môcť vrátiť.
Pridať na:
Pridať na Facebook! pošli na vybrali.sme.sk Vytlačiť!